koksliv.se

Fettavskiljning

Hem > Fettavskiljning

Fettavskiljning - så fungerar det

Fettavskiljare är en enkel och effektiv lösning för att förhindra fett från att störa ditt avlopp. Det är ett inomhus- eller hemmabasalt system som förbättrar vattenförbrukningen, återanvändning av vatten och förbättrar de allmänna sanitära villkoren. Fettavskiljare hjälper dig att skydda avloppet mot fett, olja, matrester och andra föroreningar samt säkerställer att du har ett renare och hållbart system. Här kommer vi att diskutera principen för fettavskiljning, var du kan installera en, hur du tömmer den och andra viktiga detaljer.

Vilka olika typer av fettavskiljare finns det?

Det finns fyra huvudsakliga typer av fettavskiljare:

  • Gravitationsfettavskiljare (används för att separera fett och olja från andra partiklar genom att låta vätskan sakta passera genom ett filter)
  • Mekanisk fettavskiljare (fungerar genom att centrifugera rören som binder samman pumpar och rengöringsprocesser)
  • Skumfettavskiljare (designade för att ta bort fett genom att omvandla fettet till ett skum som sedan fångas i en behållare)
  • Adsorptionsfettavskiljare (fungerar genom att binda fettet till ett adsorbentmaterial som extraheras för att separera fettet)

Krav på fettavskiljare

Kommersiella kök kräver en fettavskiljare som installerats för att skydda avloppet mot fett, olja, matrester och andra föroreningar. Bland kommersiella kök inkluderas hotell, restauranger, skolor, caféer, snabbmatskedjor och livsmedelsbutiker. Fettavskiljare hjälper till att säkerställa renhet och hållbarhet i ditt avlopp och förbättrar vattenförbrukning och återanvändning av vatten.

För att följa kraven på fettavskiljare måste den uppfylla standardkraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2. De måste ha en effektivitetstillverkande effekt och ska ha ett minimalt avfettningsområde. De bör också ha ett robust filter som kan hantera höga temperaturer, ha en flödesmätare som övervakar flödet samt ha en hög separationsförmåga. Fettavskiljare ska också ha ett larmsystem som låter dig veta när du måste tömma den.

Att tömma en fettavskiljare

De vanligaste sätten att tömma en fettavskiljare är att använda en slags pump. Vanligtvis innehåller en fettavskiljare en pump som används för att suga ut det ansamlade fettet. Ibland krävs det att man använder en slang för att nå de djupaste delarna av fettavskiljaren. För att förhindra att systemet återigen blir fullt av fett måste det ansamlade fettet föras bort på ett säkert sätt. Fettavskiljare måste också rengöras och desinficeras regelbundet för att upprätthålla effektiviteten.

Installera fettavskiljare inomhus

Om du planerar att installera en fettavskiljare inomhus, måste du följa några steg för att säkerställa att allt görs rätt. Först och främst behöver du en fettavskiljare som är godkänd för inomhusbruk. Du måste även se till att du har allt du behöver för att installera den, inklusive rördelar, fästen och slangar. GPA har fettavskiljare för inomhusbruk.

När du har bestämt var du ska installera fettavskiljaren, bör du markera platsen med en spritpenna. Se sedan till att du följer alla lokala föreskrifter för installation.

Nästa steg är att förbereda avloppet. För att göra detta, måste du rengöra och tömma avloppspipan som ska anslutas till fettavskiljaren. Se till att ansluta rätt rör till fettavskiljaren och se till att det är säkert fäst. När detta är gjort, kan du ansluta alla nödvändiga rör till fettavskiljaren.

  1. Markera platsen med en spritpenna
  2. Följ instruktionerna för installation
  3. Förbered avloppet genom att rengöra och tömma avloppspipan
  4. Anslut rätt rör och säkerställ att det sitter fast ordentligt

Hur ofta bör man tömma en fettavskiljare under bänken?

Fettavskiljare ska tömmas minst en gång om året, eller oftare om den används mycket. Det är viktigt att regelbundet kontrollera att fettavskiljaren inte är för full och tömma den när det behövs. Om du använder en fettavskiljare som är för full, kan den förorena avloppsvattnet och orsaka problem.